ב-2018, עם כניסתה של תקנה שאוסרת העברת מידע כזה ברחבי האיחוד האירופי, נדרשה עיריית ליסבון לציית לה – אולם גם זה לא נעשה. "היה אי-ציות חוזר להוראות מפורשות", אמר מדינה. בעתיד, לדבריו, מידע כזה יועבר אך ורק למשטרה המקומית ולממשלה הפורטוגלית. המשטרה המקומית אף צפויה לבחון איומים ביטחוניים על האזרחים שפרטיהם הועברו.
 
source Ynet and time of Israel